Alkmaar zoekt homo-ambassadeurs

Alkmaar zoekt homo-ambassadeurs. Eigenlijk zou seksuele voorkeur er anno 2013 niet meer toe moeten doen, maar ervaringen in de sport, op school, in de zorg en binnen niet-westerse en orthodox religieuze gemeenschappen tonen helaas een ander beeld. Homoseksualiteit wordt lang nog niet overal in de stad geaccepteerd en daarom zijn er sinds twee jaar homo-ambassadeurs actief. De gemeente Alkmaar heeft als koplopergemeente de missie om sociale acceptatie van homoseksualiteit in de stad te bevorderen. De homo-ambassadeurs hebben hier de afgelopen twee jaar hard aan gewerkt en nu is het tijd om anderen ook de mogelijkheid te geven om met deze missie aan de slag te gaan.

De kaasstad zoekt enthousiaste, creatieve personen die zichtbaar zijn in de stad en doelgericht werken aan sociale acceptatie van seksuele diversiteit. Dit doe je voornamelijk in samenwerking met gemeente Alkmaar, COC Noord-Holland Noord & Bureau Discriminatiezaken Art.1 Noord-Holland Noord. Je kan kiezen uit de volgende terreinen: onderwijs & jeugd, ouderen, sport en niet-westerse / orthodox religieuze gemeenschappen. Je zet je netwerk in om homoseksualiteit bespreekbaar te maken, geeft gevraagd en ongevraagd advies en organiseert activiteiten i.s.m. lokale organisaties. Je krijgt een aanstelling voor twee jaar, vrijwilligersvergoeding en een activiteitenbudget op basis van vastgestelde werkplannen. Tenslotte dient u een bewijs van goed gedrag (VOG) te kunnen aantonen i.v.m. de maatschappelijke missie van de functie. De kosten hiervan kunt u bij ons declareren. Uw motivatiebrief en c.v. kunt u t/m 1 december e-mailen aan dhr. Luc Hofmans, directeur Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord: [email protected] De specifieke opdracht voor de ambassadeurs, zoals geformuleerd door de gemeente, vindt u hieronder. Voor nog meer informatie kunt u contact opnemen met Luc Hofmans, (072) 515 44 00.

Opdrachtformulering Ambassadeurs

• De ambassadeurs kiezen jaarlijks enkele van de belangrijkste organisaties (zorg, sport en onderwijs) in de gemeente (regio) Alkmaar voor het volgende: 1) Visie van management/directie op problemen rondom acceptatie homoseksualiteit (LHBT), beleidsvoering omtrent homoseksualiteit (mogelijk onderdeel van diversiteitsbeleid) en integratie van homo(LHBT)-beleid binnen eigen organisatie. 2) Concrete maatregelen/activiteiten/documenten waarmee visie tot uiting komt.
• De ambassadeurs maken onderdeel uit van het netwerk voor roze emancipatie in Alkmaar en kunnen in samenwerking met lokale organisaties het reguliere aanbod gebruiken om de sociale acceptatie van homoseksualiteit (LHBT) te vergroten en bespreekbaar te maken.
• De ambassadeurs geven gevraagd en ongevraagd adviezen, kunnen een activiteitenaanbod voorstellen en met creatieve ideeën komen om de sociale acceptatie van homoseksualiteit (LHBT) binnen de terreinen van onderwijs, sport en zorg te vergroten en bespreekbaar te maken.
• De ambassadeurs bespreken hun plannen met de beleidsambtenaar, ambtenaren onderwijs, zorg en sport van de gemeente Alkmaar en de leden van de klankbordgroep.
• Er vind een halfjaarlijkse evaluatie plaats, waarbij wordt bekeken in hoeverre de doelstellingen zijn gehaald en in hoeverre de homoambassadeurs zich hiervoor hebben ingespannen. Tijdens de evaluatie wordt besloten of het ambassadeurschap wordt verlengd of overgedragen. Het ambassadeurschap kan tot een maximum van drie jaar verlengd worden.

Lees ook:Alkmaar stelt homo-ambassadeurs aan
Lees ook:Alkmaar heeft nieuwe homo-ambassadeurs
Lees ook:Homoambassadeurs Rotterdam gooien handdoek in de ring
Lees ook:Amersfoort stelt Roze Zaterdag 2010 veilig
Lees ook:Oproep kandidaten John Blankensteinprijs 2011

1 Reacties // Reageer

One thought on “Alkmaar zoekt homo-ambassadeurs

  1. R.

    Wat goed van Alkmaar

      /   Reply  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>