COC Verkiezingsdebat – Regenboogakkoord in de maak

Vrijdagavond vond in een stampvolle Amsterdamse Rode Hoed het COC Verkiezingsdebat plaats, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. ‘Ik heb het hier nog nooit zo vol gezien’, zei Clairy Polak. Onder haar ‘strenge doch rechtvaardige’ leiding debatteerden negen politici met elkaar over acht thema’s, met als doel tot een nieuw Regenboogakkoord te komen. Ook vanuit de politiek groeit de aandacht voor de roze gemeenschap: negen partijen hadden zeker niet hun minste partijleden gestuurd.

Zie ook: LHBTI Stemwijzer Gayvote gelanceerd

De PVV, ChristenUnie, SGP en DENK stuurden niemand, maar Halbe Zijlstra (VVD), Lodewijk Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66), René Peters (CDA), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren), Sadet Karabulut (SP), Léonie Sazias (50PLUS) en Sylvana Simons (Artikel 1) waren er wel. En ze hadden er zin in. Pechtold ontpopte zich als een ware staatsman. Thieme, Buitenweg en Simons waren goed op dreef, Zijlstra en Asscher wat mij betreft minder, het CDA lijkt steeds homovriendelijker te worden, Karabulut (SP) had de volumeknop irritant ver opengedraaid en Sazias (50+) viel in het niet.

De overeenstemming was groot; als de PVV en de kleine christelijke partijen ook hadden aangeschoven, was het debat vast feller geweest. Na twee uur intensief debatteren lag er een aanzet voor een Regenboogakkoord. Het COC werkt aan een tekstvoorstel, stuurt dat naar de partijen en op initiatief van Pechtold wordt de goedgekeurde tekst op 7 maart door alle negen ondertekend. In de tekst moet komen te staan dat een nieuw kabinet werkt aan:

- een ambitieus emancipatiebeleid, inclusief de benodigde middelen (minimaal hetzelfde bedrag als bij de vorige regeerperiode). Alle negen waren vóór.

- Mochten andere landen afhaken op LHBTI-gebied, zet Nederland internationaal gezien een tandje bij. Tot nu toe waren de VS en Nederland internationaal koploper op roze gebied. Met de komst van Trump lijkt ons land ‘alleen achter’ te blijven: alle negen vonden dat reden genoeg om juist nu ‘topprioriteit aan internationaal LHBTI-beleid te geven’.

- Discriminatie van LHBTI’s blijft verboden. Een aantal partijen wil artikel 137 c-d-e uit het wetboek van strafrecht halen, die gaan over aanzet tot discriminatie. Uitgerekend partijen die niet naar de Rode Hoed kwamen (o.a. de PVV) dienden een voorstel hiertoe in. Alle negen waren daartegen. De Kamer praat hier komende week overigens al over.

- Discriminatie van transgender en intersekse personen wordt verboden. Dat moet expliciet worden opgenomen in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). Pechtold noemde het ‘een kwestie van beschaving’, Peters (CDA) reageerde met een wollige woordenbrij, maar ging uiteindelijk overstag. Alle negen waren vóór.

- Beperken van geslachtsregistratie. Voor het woord ‘beperken’ moet een betere formulering worden bedacht. Onnodige vragen naar m/v en leeftijd kunnen wat iedereen betreft verdwijnen, maar er moet nader onderzoek komen, onder meer over eventuele internationale adders onder het gras en over geslachtsregistratie van intersekse personen.

- Meerouderschap krijgt brede steun. Peters (CDA, de partij van ‘het gezin als hoeksteen van de samenleving’) aarzelde. De Staatscommissie kwam met een positief advies, maar het CDA ‘wil nader onderzoek’, zei Peters. Pechtold reageerde bits: ‘We hadden het Staatsonderzoek nou juist ingesteld om alles te onderzoeken. Dat is dus al lang gebeurd.’ Peters ging niet overstag.

- Artikel 1 van de Grondwet wordt uitgebreid met LHBTI’s. Alle negen waren vóór. Het expliciete verbod op LHBTI-discriminatie is al min of meer rond: een motie van D66, PvdA en GroenLinks stevent af op een Kamermeerderheid.

Jongeren en scholen. De 900 Gay Straight Alliances (GSA’s) in het land blijven geld krijgen. Voorlichting op scholen moet ook worden verplicht op Pabo’s en andere opleidingsinstituten. Alle negen waren vóór.

De negen werden het niet eens over vergoeding van het hiv-preventiemiddel PrEP, waarover de avond ervoor een groot debat in Club ChUrch plaatsvond. Een aantal partijen wil het advies van de Gezondheidsraad afwachten. Dat kan nog wel even duren.

Bij de vorige verkiezingen in 2012 kwam er een Roze Stembusakkoord, met vijf doelen, die in de afgelopen vier jaar allemaal verwezenlijkt zijn: verplichte voorlichting op scholen, afschaffing weigerambtenaren, afschaffing enkele feit-constructie, wettelijk regelen lesbisch ouderschap en erkenning genderidentiteit.

Lees ook:Asscher, Pechtold, Zijlstra e.v.a. bij COC’s Verkiezingsdebat 2017
Lees ook:Gayvote – Kieswijzer voor LHBTI’s gelanceerd
Lees ook:COC Roze Stembusakkoord 2017 een feit
Lees ook:Meerderheid Kamer wil seksuele geaardheid opnemen in Artikel 1
Lees ook:COC’s Verkiezingsdebat 2017 op vrijdag 3 februari: wie komen er?

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>