Oproep voor indienen subsidieverzoeken bij Stichting Vriendinnen en Vrienden van de Schorerstichting (SVVS)

Heb je subsidie nodig voor een roze project? Stichting Vriendinnen en Vrienden van de Schorerstichting (SVVS) roept op om subsidieverzoeken in te dienen. Het bestuur van de SVVS wil het kapitaal dat erflaters en donateurs aan de SVVS hebben toevertrouwd, inzetten voor het subsidiëren van activiteiten gericht op het vergroten van het welzijn en de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). In de periode 2014-2018 wordt hiervoor jaarlijks circa 40 duizend euro beschikbaar gesteld. Dit is een ingezonden E-mail; op het web is nergens iets te vinden, maar aan het eind van dit artikel staat een mailadres vermeld.

Activiteiten
De SVVS stelt middelen beschikbaar voor het financieren van twee typen activiteiten:
 Specifieke projecten over een jaarlijks nader bepaald thema.
 Het organiseren van de Riek Stienstra lezing over datzelfde thema.
Voor het jaar 2014 heeft het bestuur van de SVVS ‘Roze Ouderen’ als thema gekozen. De SVVS wil projecten ondersteunen die bijdragen aan het vergroten van het welzijn en de emancipatie van oudere LHBT’s. De lezing kan onderdeel uitmaken van een groter projectvoorstel, maar het is ook mogelijk hiervoor een apart voorstel in te dienen.

Subsidievoorwaarden 2014
Projecten of activiteiten waaraan de SVVS subsidie verleent dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden, zulks ter beoordeling van het bestuur van de SVVS:
 Bijdragen aan het welzijn en de emancipatie van LHBT-ouderen;
 De activiteiten vinden plaats in Nederland;
 Eenmalige donatie bestemd voor activiteiten die niet al tot de gangbare activiteiten van de aanvragende partij behoren of al door reguliere financiering worden ondersteund;
 Looptijd activiteiten of project maximaal 12 maanden;
 Zowel vrijwilligers als professionele organisaties kunnen een aanvraag doen;
 Individuele aanvragen komen niet in aanmerking voor subsidie;
 Er kunnen een of meer projecten per jaar geselecteerd worden voor subsidiëring;
 Het maximaal aan te vragen bedrag is 40.000 euro (inclusief BTW);
 De aanvraag moet helder onderbouwd zijn en concrete doelstellingen bevatten. De begroting dient te worden gespecificeerd naar personele en materiële kosten;
 Na afloop van het project dient een verantwoording te worden ingediend.

Procedure
Voorstellen voor 1 januari 2014 indienen bij: [email protected] Uiterlijk 1 februari wordt bekend gemaakt of het voorstel al dan niet voor subsidie in aanmerking komt. Het bestuur SVVS selecteert projecten op grond van de subsidievoorwaarden én ingeschatte relevantie/maatschappelijke impact. Tegen het besluit is geen beroep mogelijk.

Lees ook:Herhaling subsidiemogelijkheid 2018
Lees ook:Riek Stienstra-lezing op 6 november in OBA
Lees ook:Den Bosch wil geen koploper zijn
Lees ook:ProGay krijgt minder subsidie dan gehoopt
Lees ook:COC Leiden krijgt 60.000 euro voor homo-emancipatie

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>